ประเภท แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
จ่าย ลด จ่าย ลด จ่าย ลด
3 ตัวบน 550 30 700 10 780 0
3 ตัวบนโต๊ด 110 30 140 10 160 0
3 ตัวบนวิ่ง 3 12 3 12 3 12
2 ตัวล่างวิ่ง 4 12 4 12 4 12
2 ตัวบน 70 25 85 10 90 0
2 ตัวล่าง 70 25 85 10 90 0
3 ตัวล่าง 120 30 150 10 170 0
บน 2 ใน 3 10 17 10 17 10 17
บน 3 ใน 4 20 17 20 17 20 17
บน 3 ใน 5 10 17 10 17 10 17
ปักหลักหน่วย 8 10 8 10 8 10
ปักหลักสิบ 8 10 8 10 8 10
ปักหลักร้อย 8 10 8 10 8 10